7 ภาษาญี่ปุ่นท้องถิ่นที่สำคัญที่คุณควรรู้

ภาษาท้องถิ่นคือ ภาษาใดๆที่เชื่อมโยงกับสังคมในภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งโดยทั่วไปจะมาจากภาษาแห่งชาติ ญี่ปุ่นมีภาษาท้องถิ่นจำนวนมากและแต่ละพื้นที่สำคัญในญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ลองพูดให้คนฟังเพื่อบอกว่าตนพูดมาจากภูมิภาคไหนดูสิ

ข้อเท็จจริง 8 ประการที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับคันจิตัวอักษรญี่ปุ่น

มีผู้คนกว่า 125 ล้านคนทั่วโลกพูดภาษาญี่ปุ่น ทำให้ภาษานี้กลายเป็นเป็นภาษายอดนิยมอันที่ที่ 9 ทั้งยังเป็นหนึ่งในภาษาที่ซับซ้อนที่สุดในโลก ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่ลองฝีมือของคุณกับภาษาญี่ปุ่น คุณจะต้องมีความทุ่มเทและอดทนในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คุณรู้ไหมว่าอักษรคันจิมีต้นกำเนิดมาจากภาษาจีน และนี้เป็นข้อเท็จบางส่วนของคันจิ (漢字)!

ความสำคัญของการเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง

เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีจำนวนประชากรจีนที่อาศัยอยู่ในอเมริกา แคนาดา และประเทศอื่นๆเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งระบบวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชาวจีน ได้แผ่ขยายปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วโลก จึงส่งผลให้ ภาษาจีนในปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

แมนดาริน ปะทะ จีนกลาง : ควรจะเรียนภาษาจีนแบบไหนดีนะ

เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีจำนวนประชากรจีนที่อาศัยอยู่ในอเมริกา แคนาดา และประเทศอื่นๆเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งระบบวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชาวจีน ได้แผ่ขยายปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วโลก จึงส่งผลให้ ภาษาจีนในปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (日本語能力試験 หรือ Japanese Language Proficiency Test ตัวย่อ JLPT)เป็นการสอบเพื่อวัดผลและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาภายในและนอกประเทศการสอบจะถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคมในทุก ๆ ปี โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ

...
...

บทความที่น่าสนใจ

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

Asia Burapha Language School

โทร : 038 383 429

081 761 9589

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
โรงเรียนสอนภาษา รับแปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น-จีน
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
โรงเรียนสอนภาษา
โรงเรียนสอยภาษาเอเชียบูรพา
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา สำหรับเด็กอายุ 3-6ขวบ
โรงเรียนสอยภาษาเอเชียบูรพา

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

Asia Burapha Language School

โทร : 038 383 429

081 761 9589

โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น