3. ตัวอักษรฮิรากานะคือสัทอักษร

 

สัทอักษรหมายถึงในแต่ละการประสมตัวอักษร แสดงถึงเสียงที่ต่างกัน เช่น, เป็นเสียง “อ่ะ” เป็นเสียง“อิ” ด้วยเหตุนี้เองหากคุณสามารถอ่านตัวอักษร ฮิรากานะได้ คุณก็สามารถออกเสียงตัวอักษรเกือบทั้งหมดที่คุณไม่เข้าใจได้

           

4. ตัวอักษรฮิรากานะมีขนาดที่ต่างกัน

 

เชื่อหรือไม่ว่าตัวอักษรฮิรากานะนั้นไม่เหมือนกัน พวกมันอาจมีทั้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ตัวอักษรฮิรากานะขนาดเล็ก ใช้หลังตัวอักษรฮิรากานะขนาดใหญ่ เพื่อแสดงเสียงซึ่งไม่ได้รวมไว้ไหนเช่น กยา  (ぎゃ) ตัวอักษรฮิรากานะอาจเล็กกว่าเช่น ぁ, ぃ, ぅ, ぇ, ぉ, ゃ, ゅ, ょ, และ

 

5. ตัวอักษรฮิรากานะพื้นฐานเกิดขึ้นในยุคนารา

ในสมัยนั้นตัวอักษรจีนโบราณคันบุน  (漢文), ถูกใช้สำหรับเขียนอย่างไรก็ตามตัวอักษร มันโย กานะ (万葉仮名), หรือซาคูจิ(借字) ตัวอักษรคันจิซึ่งเคยใช้เพื่อแสดงเสียงใดเสียงหนึ่งถูกใช้และเพี้ยนไปเป็น ฮิรากานะ

 

6. วรรณกรรมที่ถูกเขียนด้วยตัวอักษรฮิรากานะเรื่องแรกคือโทสะนิกกิ  (土佐日記) โดย คิโนะ สึรายูกิ             (紀貫之) 

 

โทสะนิกกิ คือวรรณกรรมบันทึกประจำวันที่ถูกแต่งโดยคิโนะ สึรายูกิ ในยุคเฮอัน เป็นวรรณกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางออกจากโทสะกลับบ้านยังเกียวโต แม้ว่าผู้แต่งจากเป็นผู้ชายแต่เขาก็เลือกที่จะประพันธ์วรรณกรรมนี้ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวโดยตัวละครผู้หญิง   

      

7. ตัวอักษรฮิรากานะถูกมองว่าเป็นการเขียนของผู้หญิง

 

ตัวอักษรฮิรากานะเคยถูกมองว่าเป็นการเขียนของผู้หญิง ในยุคนี้เฮอันตัวอักษรที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งหมดจะถูกเขียนเป็นตัวอักษรจีนโบราณคันบุน ในขณะที่ตัวอักษรฮิรากานะได้รับการกล่าวว่าเป็นการเขียนสำหรับผู้หญิงหรือจุดประสงค์ส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้ตัวอักษรฮิรากานะจึงเคยถูกเรียกว่าอนนาเตะ (女手). 女 แปลว่าผู้หญิง, และหมายถึงการเขียน นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไม คิโนะ ซึรายูกิ จึงเลือกที่จะบรรยายตัวละครที่บอกเล่าเรื่องราวในโทสะนิกกิ ในฐานะผู้หญิง นอกจากนี้ชื่อญี่ปุ่นในตัวอักษรฮิรากานะยังถูกพิจารณาว่าสะท้อนความเป็นสตรีโดยส่วนใหญ่

 

8. มีบทกวีเรื่องหนึ่งที่ใช้ตัวอักษรฮิรากานะทั้ง 48 ตัวบรรจุไว้ในหนึ่งบทนั้น

 

พวกเขาเรียกมันว่าอีโรฮะยูตะ (いろは歌) ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงคือ : いろはにほへと/ちりぬるを/わかよたれそ/つねならむ/うゐのおくやま/けふこえて/あさきゆめみし/ゑひもせすん.

แหล่ง

 

https://jasgeorgia.wordpress.com/2015/06/15/5-facts-you-didnt-know-about-hiragana

 

https://www.tsunagujapan.com/13-facts-you-did-not-know-about-hiragana-the-japanese-alphabet

 

 13-abls-school_com-diggy04

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

Asia Burapha Language School

โทร : 038 383 429

081 761 9589

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
โรงเรียนสอนภาษา รับแปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น-จีน
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
โรงเรียนสอนภาษา
โรงเรียนสอยภาษาเอเชียบูรพา
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

8 เรื่องจริงที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวอักษรญี่ปุ่นฮิรากานะ

8 เรื่องจริงที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวอักษรญี่ปุ่นฮิรากานะ
โรงเรียนสอนภาษา สำหรับเด็กอายุ 3-6ขวบ

เราเคยกล่าวถึงเรื่องจริงแปดประการที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวอักษรคันจิมาแล้ว วันนี้เราจะพูดถึงตัวอักษรฮิรากานะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอักษรญี่ปุ่นที่มีที่มาจากตัวคันจิ

 

1. ตัวอักษรฮิรากานะคือพื้นฐานที่สุดของตัวอักษรญี่ปุ่น 

                

มีระบบภาษาญี่ปุ่นสมัยใหม่สามระบบ: สองตัวอักษรญี่ปุ่นคือตัวอักษรฮิรากานะและคาตาคณะ. และคันจิ ระบบการเขียนได้รับการปรับมาจาก ตัวอักษรจีน และหนึ่งในทั้งหมดนี้ตัวอักษรฮิรากานะคือตัวอักษรพื้นฐานที่สุดของตัวอักษรญี่ปุ่น      

    

2. ตัวอักษรฮิรากานะสมัยใหม่มี 46 พยางค์

โรงเรียนสอนภาษา สำหรับเด็กอายุ 3-6ขวบ
โรงเรียนสอยภาษาเอเชียบูรพา

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

Asia Burapha Language School

โทร : 038 383 429

081 761 9589

โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น